Dnia 4 listopada 2009 roku w hali przy ul. Gen. Ziętka w Piekarach Śląskich rozegrano II Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar im. Stanisława Mastalerza. Organizatorem zawodów była Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piekarach Śląskich, wspierana przez liczne instytucje, stowarzyszenia i firmy (w tym m.in. Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Centrum Informacji i Turystyki, Cech Rzemiosł oraz Małej i średniej Przedsiębiorczości w Piekarach Śląskich, GKS "Olimpia"). Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent miasta Piekary Śląskich Stanisław Korfanty. Okazją do przeprowadzenia turnieju były: 50 rocznica śmierci Stanisława Mastalerza, 70 rocznica śmierci Wojciecha Korfantego oraz 100 rocznica założenia najstarszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" na obszarze Piekar Śląskich (przypadajšce na rok 2009). Zawody te stanowiły ponadto jedną z form realizacji Programu Edukacyjnego "Bezpieczny i Przyjazny Stadion". Został on zainicjowany przez prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego 06 Katowice-Południe Andrzeja Wróblewskiego w celu przygotowania przedstawicieli młodego pokolenia do właściwie pojętego uczestnictwa w masowych imprezach sportowych. Ceremonię otwarcia II Turnieju o Puchar im. Stanisława Mastalerza zaszczycili swś obecnością m.in. wiceprezydent miasta Piekary Śląskich Janusz Pasternak, przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Seweryn, prezes GKS "Olimpia" Tadeusz Smyła, prezes Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki Dariusz Gacek oraz starszy piekarskiego Cechu Piotr Chochołek. Po zakończeniu części oficjalnej do rywalizacji sportowej przystąpiły reprezentacje piłkarskie zaproszonych szkół z Polski i Republiki Czeskiej. Ostateczna klasyfikacja turnieju wyglądała następująco:

1. miejsce -II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich;
2. miejsce -Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach-Piotrowicach;
3. miejsce -Gimnazjum Arcybiskupie w Kromieryżu (Czechy);
4. miejsce -Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piekarach Śląskich.
Pamiątkowe medale i puchary wręczyła zawodnikom poszczególnych ekip przewodnicząca komitetu organizacyjnego imprezy-Aleksandra Wiśniewska-Wylenżek (dyrektor ZSZ w Piekarach Śląskich) w towarzystwie asp. szt. Rafała Jankowskiego ( Komenda Miejska Policji). Kolejną edycję turnieju zaplanowano na listopad 2010 roku.